VAT-7 a zawieszenie działalności

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy  nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik dopiero rozpoczyna zwolnienie podatkowe, to powinien on złożyć VAT-7 za okres, którego część objęta jest zawieszeniem.

Np. Podatnik zawiesza działalność 15 marca. Do 25 kwietnia powinien on złożyć VAT-7 za marzec.

Deklaracje VAT-7, mimo zawieszenia działalności składają jednak:

  • podatnicy dokonujący WNT;
  • podatnicy dokonujący importu usług lub nabywający towary - w zakresie których są podatnikiem z tego tytułu;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (np. w związku ze zbyciem środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności) oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.