JPK_V7 zamiast VAT-7

Od 1 października 2020, przedsiębiorcy muszą dostarczyć plik kontrolny w nowej formie JPK_V7 zamiast VAT-7

Wyślij plik JPK_V7M zamiast VAT-7 
z częścią deklaracyjną VAT tak łatwo jak e-mail!

JPK_V7 zamiast VAT-7

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K zamiast e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K od 10.2020 r.

Podatnicy do rozliczenia za wrzesień 2020 składali e-deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz osobno wysyłali plik JPK_VAT. Od 1 pażdziernika 2020 w rozliczeniu okresów X-XII, (IV kwartał) należy stosować jednolite pliki kontrolne JPK_V7M lub JPK_V7K. Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Nie należy już na bieżąco składać deklaracji VAT-7 i plików JPK_VAT! W przypadków podatników korygujących lub rozliczajacych okresy do końca września 2020 roku włącznie - należy stosować druki deklaracji VAT-7. VAT-7K i pliki JPK_VAT odpowiednio - czytaj: korekta deklaracji VAT-7, korekta plików JPK_VAT.

więcej o nowym JPK_VAT - JPK_V7 znajdziesz na jpk.info.pl »

Przed wysyłką korekty VAT-7 i JPK_VAT zweryfikujesz podatników VAT na białej liście

W programie  fillup® zweryfikujesz automatycznie wszystkich kontrahentów na białej liście jednym kliknięciem - tworząc JPK_VAT. Dzięki nowej funkcjonalności JPKomatu każdy użytkownik programu fillUp sprawdzi wszystkie potrzebne dane kontrahenta na etapie przygotowywania dokumentów do rozliczenia VAT:  status podatnika VAT, dane adresowe i nr kont bankowych. Rozliczenie VAT z transakcji zawartych z kontrahentem, który nie przeszedł pozytywnej weryfikacji pomyślnie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

zweryfikuj podatnika VAT na białej liście online na jpk.info.pl »

Zobacz film jak przygotować i wysłać JPK_V7 z deklaracją VAT w JPKomat

UWAGA: od 1.01.2020 - podatek VAT zapłacisz tylko na indywidualny mikrorachunek podatkowy!

Od 1 stycznia 2020 r. podatek VAT, płatności z tytułu odsetek za zwłokę lub kar związanych z podatkiem dokonać należy na indywidualnie przyporządkowany każdemu podatnikowi mikrorachunek. Podatku VAT nie należy płacić zatem na ten sam rachunek co w grudniu 2019 roku - rachunek organu podatkowego z lat poprzednich do rozliczeń podatkowych z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaje zamknięty i płatność nie zostanie zaksięgowana!!!

wygeneruj swój indywidualny nr mikrorachunku podatkowego do wpłat VAT i dowiedz się więcej na www.mikrorachunek.pl »