Zmiany w VAT w 2018 roku

Nowelizacje VAT uchwalone jeszcze przed rokiem 2018, a także te, które weszły w życie w trakcie roku, wpływają na obecny kształt przepisów podatku od towarów i usług. Zmiany są istotne i podatnicy, którzy nie znają ich brzmienia muszą się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami karnymi skarbowymi.

Obowiązek wysyłki e-deklaracji VAT

Zmiany w podatku VAT w 2017 r. wprowadzają obowiązek wysyłki wszystkich deklaracji VAT wyłącznie w formie e-deklaracji.

Jedną z podstawowych zmian, jakie czekają rozliczających podatek VAT przedsiębiorców w 2017 r., będzie obowiązkowa wysyłka deklaracji VAT przez Internet. Zmiana dotknie nie tylko podstawowe deklaracje VAT-7, VAT-7k i VAT-7D, których wysyłka będzie możliwa jedynie elektronicznie, ale wszelkich innych deklaracji i informacji VAT. Rok 2017 to także wprowadzenie obowiązku elektronicznej formy raportowania ewidencji VAT pliki JPK,

Wypełnij formularz deklaracji
VAT-7 w programie fillUp

Wydrukuj VAT-7 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl wysyłaj także JPK.

lub Uruchom on-line teraz

Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca a obowiązek JPK -2018

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych od stycznia 2018 roku, zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

W programie fillUp dzięki JPKomat JPK_VAT przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, a dodatkowo w bardzo prosty sposób aplikacja fillUp na podstawie JPK_VAT wygeneruje automatycznie Twoją deklarację VAT-7.

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Zobacz film jak wypełnić VAT-7.

Nowe wzorów deklaracji VAT-7 od rozliczenia za sierpień 2016 r. 

Nowe wzory deklaracji są już dostępne w fillUp, obowiązują one od rozliczenia za sierpień 2016 r. to: VAT-7 (wersja 17), VAT-7K (wersja 11) i VAT-7D (wersja 8). Zmiany w VAT-7 (17) dotyczą usunięcia pola nr 39 oraz dodania dwóch nowych pól nr 39 i 50.  Program fillUp umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji VAT-7 wersja 16 do wersji 17 druku VAT-7.

e-Deklaracje VAT bez e-podpisu !

Większość podatników uznaje, że wysyłka wszystkich e-deklaracji wymaga e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego druki VAT-7/ 7K /7D złożysz on-line w oparciu o zestaw cech informacyjnych podatnika, podobnie jak e-pity. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet ...

VAT - comiesięczne raporty JPK

Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT zobowiązane są podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystają ze zwolnień z tego podatku.

Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK dotyczyć będzie również tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązuje do składania raportów okresowych. Podmioty takie będą musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.  

Więcej informacji na jpk.info.pl