Zmiany w VAT w 2019 roku

W 2019 r. doszło do szeregu istotnych zmian w rozliczeniach podatku VAT, skutkujących innym niż do tej pory zasadami składania VAT-ZZ, VAT-ZT, rozliczeniami ulgi na złe długi, czy zasadami ewidencjonowania usług elektronicznych, nadawczych lub telekomunikacyjnych. Inaczej niż do tej pory rozlicza się również przekazanie bonów, uprawniających do określonych świadczeń lub towarów.

Nowe wzory deklaracji VAT na 2019 rok

Nowe wzory deklaracji VAT na 2019 w już bazie druków i formularzy programu fillUp: VAT-7 wersja 19 oraz VAT-7K wersja 13. Do końca 2019 roku możliwe jest także rozliczenie VAT na drukach  VAT-7 (wersja 18) oraz VAT-7K (wersja 12) z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT). Program fillUp umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji VAT-7 z wersji wcześniejszych druku.

Wypełnij formularz deklaracji
VAT-7 w programie fillUp

Wydrukuj VAT-7 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl wysyłaj także JPK.

lub Uruchom on-line teraz

Pliki JPK_VDEK zamiast e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K - najwcześniej pod koniec 2019 r.?

W 2019 r. podatnicy nadal składają e-deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz osobno wysyłają plik JPK_VAT. Planowane są zmiany, aby całość dokumentacji wysyłana była jednym plikiem kontrolnym JPK_VDEK. Z chwilą, gdy Ministerstwo Finansów przygotuje schematy danych pliku jpk_vdek oraz zasady jego wysyłki - zostaną one zaimplementowane do JPKomatu w programie fillUp.

więcej o jpk_vdek znajdziesz na jpk.info.pl >

Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca a obowiązek JPK - 2019

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

W programie fillUp dzięki JPKomat JPK_VAT przygotujesz i wyślesz tak łatwo jak e-mail, a dodatkowo w bardzo prosty sposób aplikacja fillUp na podstawie JPK_VAT wygeneruje automatycznie Twoją deklarację VAT-7.

Niezależnie od tego przedsiębiorcy są zobowiązani do przygotowania plików JPK również w stosunku do innych ewidencji. Odbywa się to jednak nie tak jak w podatku VAT - co miesiąc/kwartał, lecz wyłączniena żądanie organów kontrolujących podczas e-kontroli. Żądanie może w szczególności dpotyczyć przygotowania plików takich jak:

  1. Faktury VAT (JPK_FA)
  2. Księgi rachunkowe (JPK_KR)
  3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
  4. Ewidencja przychodów (JPK_EWP)
  5. Magazyn (JPK_MAG)
  6. Wyciąg bankowy (JPK_WB)

Druki JPK możesz także przygotować i wysłać z programu fillUp - więcej o e-kontrolach na jpk.info.pl.

Więcej informacji znajdziesz na jpk.info.pl

Zobacz film jak wypełnić VAT-7.

e-Deklaracje VAT bez e-podpisu !

Większość podatników uznaje, że wysyłka wszystkich e-deklaracji wymaga e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego druki VAT-7 i VAT-7K złożysz on-line w oparciu o zestaw cech informacyjnych podatnika, podobnie jak e-pity. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet ...