Deklaracje VAT złożysz przez Internet online bez e-podpisu

Większość podatników uznaje, że wysyłka przez internet wszystkich druków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa wymaga posiadania kosztownego e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego – wśród druków akceptowanych przez organy skarbowe bez jego użycia, o ile wysyłki dokonują podmioty będący osobami fizycznymi jest. m.in. deklaracja VAT-7.

Do deklaracji, które podmioty będące osobami fizycznymi - podatnikami podatku VAT - mogą wysyłać bez użycia standardowego e-podpisu (czyli bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) należą m.in. deklaracje podatników podatku od towarów i usług. Wśród nich w tej formie (czyli bez użycia e-podpisu)  składać można wyłącznie:

  • VAT-7 – miesięczna deklaracja podatników podatku od towarów i usług,
  • VAT-7K – deklaracja kwartalna podatników podatku od towarów i usług, którzy nie rozliczają się jako tzw. mali podatnicy 
  • VAT-7D – kwartalna deklaracja podatku od towarów I usług składana przez małych podatników (od 2017 r. deklaracje te przestają obowiązywać),
  • VAP-1 - deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer

Wysyłka powyższych deklaracji jest oparta o zestaw cech informacyjnych podatnika, uwierzytelniających go jako osobę uprawnioną do wysyłki. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D to:

  • identyfikator podatkowy NIP;
  • imię (pierwsze);
  • nazwisko;
  • data urodzenia;
  • kwota przychodu wskazana w deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-40/40A, PIT-37, PIT-38 za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są przesyłane deklaracje VAT, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy w roku tym nie została złożona żadna deklaracja. Nie chodzi przy tym o dane z deklaracji VAT, lecz z deklaracji PIT.

Dane uwierzytelniające w przypadku VAP-1 różnią się od powyższego katalogu. Obowiązuje on wyłącznie deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D.

Uwaga na dane uwierzytelniające

W 2017 r. niezbędnymi do wysyłki informacjami o kwocie uzyskanego przychodu będą dane wskazane w druku PIT za rok 2015, składanym do 30 kwietnia 2016 r. (w przypadku PIT-28, PIT-40/40A będą to dane z  druków składanych do końca odpowiednio stycznia lub lutego).

W przypadku druku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. składanym do 25 stycznia 2017 r. dane pobierzemy z deklaracji PIT za 2015 r., składanych w 2016 r. (odpowiednio ta sama zasada dotyczy deklracji składanych za ostatni kwartał 2016 r.).

O tym z jakiej deklaracji PIT pobiera się dane weryfikujące decyduje zatem data sporządzenia deklaracji VAT, a nie okres, za jaki jest ona sporządzana.

Powyżej wskazanych czterech deklaracji VAT z użyciem danych weryfikujących nie mogą składać natomiast podatnicy podatku CIT oraz spółki osobowe, w tym również spółka cywilna. Przy wysyłce formularzy te podmioty muszą posługiwać się standardowym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Druki VAT z e-podpisem

Bezpiecznym podpisem, a nie danymi uwierzytelniającymi muszą posługiwać się również podatnicy podatków PIT i CIT w czasie składania innych niż powyższe deklaracje VAT, a zatem przy składaniu: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-24, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VAT-26.

Podstawą prawną do składania deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D) w formie dokumentu elektronicznego zweryfikowaną na podstawie danych podmiotu ją składającego (tzw. innym podpisem elektronicznym) jest rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362).