Obowiązek wysyłki e-deklaracji VAT zmiany w 2017

Obecnie (2019 r.) deklaracje VAT muszą być wysyłane wyłącznie elektronicznie - na skrzynkę podawczą organów skarbowych (wyłącznie w formie e-deklaracji). w formie elektronicznej obowiązkowe jest również przekazywanie plików kontrolnych JPK_VAT. Elektroniczna wysyłka obejmuje następujące deklaracje:

 • (VAT-7),
 • (VAT-7K),
 • (VAT-8),
 • (VAT-9M);
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
 • informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
 • informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
 • informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 • korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);

W przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT, wysyłka deklaracji może odbywać się elektroniczne bez konieczności nabywania tradycyjnego e-podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zastąpi go zestaw danych autoryzujących podatnika składającego deklarację VAT:

 • NIP/PESEL,
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Kwota przychodu z deklaracji PIT za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Podatnik przy wysyłce może skorzystać również z tradycyjnego e-podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zatem od niego zależeć będzie, czy przy wysyłce powyższych siedmiu deklaracji i informacji VAT korzystać będzie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy też z zestawu danych autoryzujących. Pierwsza z opcji będzie wykorzystywana przez większych podatników, którzy stosują już kwalifikowany podpis przy innych kontaktach z urzędami.
W przypadku podatników CIT składających wszelkie deklaracje VAT oraz w przypadku składania przez podatników PIT innych niż wskazane powyżej deklaracji VAT, wysyłka możliwa będzie wyłącznie przez Internet przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.