Ile podatku zapłacę, czyli co ująć w deklaracji

Druk VAT-7 składa się za określony miesiąc danego roku. W deklaracji ująć należy te czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w tym właśnie okresie. Odpowiednio, odliczenia podatku dokonać można wyłącznie w rozliczeniu za okres, w którym podatnikowi, zgodnie z ustawą o VAT, przysługuje prawo do odliczenia. Zatem najistotniejsze dla sporządzenia prawidłowej deklaracji VAT-7 jest to, by:

  • ująć transakcję we właściwym okresie rozliczeniowym,
  • zastosować prawidłową stawkę podatku VAT do prowadzonych czynności opodatkowanych.

Poniżej przedstawione są reguły ogólne ujęcia czynności w deklaracji VAT-7.

Uruchom program fillUp online i rozlicz nie tylko VAT-7 ale ponad 4.500 druków 
W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K do urzędu skarbowego. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Obowiązek wykazania podatku należnego

Ogólny termin wykazania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w terminie wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku wystawiania faktur zaliczkowych, w szczególności gdy otrzymano: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek ujęcia kwoty zaliczki w VAT-7 powstaje w okresie, w którym otrzymano tę kwotę. Obowiązek podatkowy nie zależy już od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

Prawo odliczenia podatku naliczonego

Podatnik ma możliwość ograniczyć wartość podatku do zapłąty poprzez odliczenie podatku zawartego w nabywanych towarach lub usługach lub w transakcjach dokonywanych w taki sposób, że sam musi zapłącić podatek VAT z tytułu nabycia.

Faktury korygujące

W korekcie in minus podstawy opodatkowania (a także pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna), obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Istnieją wyjątki, w przypadku których nie trzeba posiadać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od kontrahenta.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jeżeli dochodzi do korekty in plus, czyli zwiększenia kwoty podstawy lub kwoty podatku na fakturze, jej ujęcie na deklaracji VAT zależne jest od tego, czy korekta wynika z pomyłki czy  z przyczyn pierwotnych, istniejących w dacie wystawienia faktury, czy też są to przyczyny zaistniałe w terminie późniejszym. W pierwszych dwóch przypadkach dokonać należy bowiem korekty in plus za okres powstania obowiązku podatkowego, czyli wstecznie (do tyłu), a tym samym korygować deklarację podatkową za okres lub okresy wstecz. Tym samym podatnik musi pamiętać o zapłacie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu przeprowadzonej korekty.

Jeżeli natomiast korekta wynika z czynności obecnej, powstałej już po wystawieniu faktury (np.  zmiana ceny ze względu na warunki rynkowe lub dalsze negocjacje) to korekta może być rozliczana  na bieżąco, w deklaracji VAT-7 za okres obecny.