Odliczenie 50% VAT od samochodów firmowych – zmiany od kwietnia 2014 r.

Od kwietnia 2014 r. ustalono nowe zasady ograniczania odliczenia podatku VAT od zakupu, używania i eksploatacji pojazdu. Tylko przez pierwszą część roku 2014 (do kwietnia 2014) możliwe było korzystanie z odliczenia 60% podatku, nie więcej niż 6000 zł. 

Ograniczenie do 50% odliczenia podatku należnego 

Wprowadzane jest ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (paliwo, wydatki eksploatacyjne) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarówno tych osobowych, jak i innych niż osobowe, gdy samochód z którejś z tych kategorii przeznaczony będzie do użytku „mieszanego”. Czyli do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.
Ograniczenie dotyczyć będzie pojazdów silnikowych, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (np. motocykle, skutery). Ograniczenie nie będzie dotyczyć motorowerów i ciągników rolniczych.
Prawo do częściowego odliczenia VAT od paliwa, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu ograniczone zostało dodatkowo do 30 czerwca 2015 r. w przypadku samochodów osobowych oraz innych pojazdów o określonej ilości miejsc i dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej pewnych wartości (np. nie będzie możliwe odliczenie VAT od paliwa przy aucie zarejestrowanym jako ciężarowe, jeżeli liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg). Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku powyższych pojazdów wykorzystywanych wyłącznie przy działalności gospodarczej (czyli do których nie przewiduje się wykorzystania prywatnego).
50% odliczenia nie ma miejsca, gdy pojazd jest wyłącznie samochodem firmowym, posiada konstrukcyjnie co najmniej 10 miejsc, łącznie z miejscem kierowcy. Podobnie ograniczenie nie dotyczy towarów montowanych we wszelkich samochodach, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Odliczenie 100% podatku naliczonego

Odliczenie pełne przysługiwać będzie wyłącznie w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej. Na podatniku spoczywać będzie obowiązek wykazać – w ściśle określony sposób – że auto nie jest wykorzystywane prywatnie. Pełne prawo odliczenia przy samochodach w pełni firmowych będzie możliwe zarówno przy samochodach osobowych, jak i innych niż osobowe. Pojazdy wykorzystywane są wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, gdy:

  • Okoliczności wykorzystywania pojazdów, potwierdzone obowiązkową, prowadzoną dla tych celów ewidencją ich przebiegu, wykluczają możliwość ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  • Konstrukcja pojazdów wyklucza ich użycie dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie w tych celach może być jedynie nieistotne (samochód z jednym rzędem siedzeń oddzielony od części towarowej ścianą lub trwałą przegrodą, wielozadaniowe, vany, z otwartą częścią dla ładunków, pojazdy specjalne).

Pełne prawo odliczenia w przypadku tego typu pojazdów możliwe jest zarówno od nabycia, importu, wytworzenia pojazdu lub części składowych, najmu, dzierżawy, leasingu, jak i od paliw silnikowych, oleju napędowego, gazu, naprawy, konserwacji oraz usług związanych z eksploatacją pojazdów.