Zmiany w podatku VAT 2016/2017

Przełom roku 2016 i 2017 przynosi kolejny pakiet zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Zmiany te powodują konieczność zastosowania nowych wersji deklaracji (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D), składanych do urzędu skarbowego od rozliczenia za sierpień 2016 r.

Nowe wzorów deklaracji VAT-7 od rozliczenia za sierpień 2016 r. 

Nowe wzory deklaracji są już dostępne w fillUp, obowiązują one od rozliczenia za sierpień 2016 r. to: VAT-7 (wersja 17), VAT-7K (wersja 11) i VAT-7D (wersja 8). Zmiany w VAT-7 (17) dotyczą usunięcia pola nr 39 oraz dodania dwóch nowych pól nr 39 i 50.  Program fillUp umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji VAT-7 wersja 16 do wersji 17 druku VAT-7.

Zobacz film jak wypełnić VAT-7.

Odliczenie 50% VAT od paliw.

Zgodnie z nowymi zasadami od lipca 2015 r., dopuszczalne będzie odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych. Odliczenie 50% VAT od tych paliw obowiązuje automatycznie, tzn. ....

Co mi grozi za niezłożenie VAT-7

Druk VAT-7 stanowi deklarację podatkową, a kwota uiszczana co miesiąc lub co kwartał z tytułu VAT-7 – jest podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Z nieterminowym złożeniem deklaracji oraz niezapłaceniem podatku wiążą się istotne konsekwencje podatkowe.

e-Deklaracje VAT bez e-podpisu !

Większość podatników uznaje, że wysyłka wszystkich e-deklaracji wymaga e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego druki VAT-7/ 7K /7D złożysz on-line w oparciu o zestaw cech informacyjnych podatnika, podobnie jak e-pity. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet ...