Nowe wzorów deklaracji VAT na 2016 rok od rozliczenia za styczeń 2016 r. 

Nowe wzory deklaracji są już dostępne w fillUp, obowiązują one od rozliczenia za styczeń 2016 r. to: VAT-7 (wersja 16), VAT-7K (wersja 10) i VAT-7D (wersja 7). Zmiany dotyczą usunięcia z przypisu pierwszego informacji, że deklarację należy złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty ORD-ZU. Na deklaracjach VAT-R (wersja 12)VAT-8 (wersja 7)VAT-9M (wersja 5) zmiana dotyczą jedynie informacji o miejscu składania deklaracji.
Program fillUp umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji VAT-7 wersja 15 do wersji 16 druku VAT-7.

Już wkrótce w fillUp będą dostępne nowe druki deklaracji VAT: VAT-7 wersja 17, którą należy stosować począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 roku, VAT-7K wersja 11 – do zastosowania od rozliczenia za III kwartał 2016 r. oraz VAT-8, VAT-7D wersja 8 i VAT-9M wersja 6.

Zobacz film jak wypełnić VAT-7.

Odliczenie 50% VAT od paliw.

Zgodnie z nowymi zasadami od lipca 2015 r., dopuszczalne będzie odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych. Odliczenie 50% VAT od tych paliw obowiązuje automatycznie, tzn. ....

Co mi grozi za niezłożenie VAT-7

Druk VAT-7 stanowi deklarację podatkową, a kwota uiszczana co miesiąc lub co kwartał z tytułu VAT-7 – jest podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Z nieterminowym złożeniem deklaracji oraz niezapłaceniem podatku wiążą się istotne konsekwencje podatkowe.

e-Deklaracje VAT bez e-podpisu !

Większość podatników uznaje, że wysyłka wszystkich e-deklaracji wymaga e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego druki VAT-7/ 7K /7D złożysz on-line w oparciu o zestaw cech informacyjnych podatnika, podobnie jak e-pity. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet ...