Nowelizacja VAT 2016 r. - zmiany w VAT od 2017 r.

Kompleksowa nowelizacja podatku VAT z 2016 roku, która w większość nowych przepisów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. obejmuje m.in. rozszerzenie odpowiedzialności za błędy w rozliczeniach VAT, zmianę zasad odliczania podatku oraz terminy uzyskania jego zwrotu, modyfikacje w rejestracji oraz wykreśleniach z ewidencji podatników VAT czy też inne metody rozliczeń nabycia elektroniki oraz usług budowlanych. Podatnicy muszą pamiętać, że zmiany ...

Wypełnij formularz deklaracji
VAT-7 w programie fillUp

Wydrukuj VAT-7 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl wysyłaj także JPK.

lub Uruchom on-line teraz

Obowiązek wysyłki e-deklaracji VAT zmiany w 2017

Zmiany w podatku VAT w 2017 r. wprowadzają obowiązek wysyłki wszystkich deklaracji VAT wyłącznie w formie e-deklaracji.

Jedną z podstawowych zmian, jakie czekają rozliczających podatek VAT przedsiębiorców w 2017 r., będzie obowiązkowa wysyłka deklaracji VAT przez Internet. Zmiana dotknie nie tylko podstawowe deklaracje VAT-7, VAT-7k i VAT-7D, których wysyłka będzie możliwa jedynie elektronicznie, ale wszelkich innych deklaracji i informacji VAT. Rok 2017 to także wprowadzenie obowiązku elektronicznej formy raportowania ewidencji VAT pliki JPK,

Zobacz film jak wypełnić VAT-7.

Nowe wzorów deklaracji VAT-7 od rozliczenia za sierpień 2016 r. 

Nowe wzory deklaracji są już dostępne w fillUp, obowiązują one od rozliczenia za sierpień 2016 r. to: VAT-7 (wersja 17), VAT-7K (wersja 11) i VAT-7D (wersja 8). Zmiany w VAT-7 (17) dotyczą usunięcia pola nr 39 oraz dodania dwóch nowych pól nr 39 i 50.  Program fillUp umożliwia automatyczne konwertowanie danych (przepisanie) z deklaracji VAT-7 wersja 16 do wersji 17 druku VAT-7.

e-Deklaracje VAT bez e-podpisu !

Większość podatników uznaje, że wysyłka wszystkich e-deklaracji wymaga e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego druki VAT-7/ 7K /7D złożysz on-line w oparciu o zestaw cech informacyjnych podatnika, podobnie jak e-pity. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet ...

VAT - comiesięczne raporty JPK

Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT zobowiązane są podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystają ze zwolnień z tego podatku.

Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK dotyczyć będzie również tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązuje do składania raportów okresowych. Podmioty takie będą musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.  

Więcej informacji na jpk.info.pl