fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz! VAT-7 (15) Deklaracja dla podatku od towarów i usług 4.3 5 10

Zmiany w VAT oraz w zasadach sporządzania deklaracji VAT-7 w 2015 r.

Zmiany wprowadzane w 2015 r. wpływać będą na zasady sporządzania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K i VAT-7D. Nowelizacje obejmą szeroki zakres przepisów, które w konsekwencji wpłyną na kwestię deklarowanych podstaw opodatkowania oraz podatku do zapłaty za poszczególne okresy rozliczeniowe.
Sprzedaż mieszana, czyli deklaracje VAT z częściowym odliczeniem podatku. Najdonioślejszą, choć będącą na dzień 1 stycznia 2015 r. w fazie projektu, jest nowelizacja zakładająca...

 

Projekty nowych wzorów deklaracji VAT na 2016 rok w przygotowaniu 

Nowe wzory deklaracji, które mają obowiązywać w 2016 r. to: VAT-7 (wersja 16)VAT-7K (wersja 10) i VAT-7D ( wersja 7) - projektu druków znajdują się w legislacjizostały oparte na dotychczasowych wzorach. Planowane zmiany dotyczą usunięcia z przypisu pierwszego informacji, że deklarację należy złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty ORD-ZU. Na deklaracjach VAT-R (wersja 12)VAT-8 (wersja 7)VAT-9M (wersja 5) zmiana dotyczyć będzie jedynie informacji o miejscu składania deklaracji.- więcej na temat zmian wzorów deklaracji w 2016 rok znajdziesz na fillUp. 

Zobacz film jak wypełnić VAT-7.

Odliczenie 50% VAT od paliw.

Zgodnie z nowymi zasadami od lipca 2015 r., dopuszczalne będzie odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych. Odliczenie 50% VAT od tych paliw obowiązuje automatycznie, tzn. ....

e-Deklaracje VAT bez e-podpisu !

Większość podatników uznaje, że wysyłka wszystkich e-deklaracji wymaga e-podpisu. Nic bardziej jednak mylnego druki VAT-7/ 7K /7D złożysz on-line w oparciu o zestaw cech informacyjnych podatnika, podobnie jak e-pity. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet ...